Wagenaar Consultancy

Met visie en know-how. Van binnenuit. Meer dan 29 jaar!

Boek en artikelen Bonne Wagenaar

Contact

Dit boek geeft een nieuwe kijk op organiseren en leidinggeven: van binnenuit.

Voor een succesvolle en effectieve organisatie moet het niet gaan om 'de dingen', maar moet juist de mens centraal komen te staan.

We doen alsof de organisatie alleen maar draait om de harde zaken. Dat is onjuist, want organiseren gaat juist over mensen; hoe hard de systemen en procedures ook zijn, ze worden uiteindelijk altijd behandeld en beheerd door mensen.

Die specifieke eigenheid van de mens is de belangrijkste slagings-  of mislukkingsfactor in plannen, maar we lijken daar weinig aandacht voor te hebben.

Mensen in organisaties moeten tegenwoordig ondernemersgeest vertonen, betrokken zijn en zich medeverantwoordelijk voelen. Maar daar hoort een nieuwe benadering van de mens bij. Visie, stijl van leidinggeven en de inrichting van de organisatie dienen dan afgestemd te zijn op de totale mens van vlees en bloed en niet alleen op het stukje 'werknemer'. Hoe meer de totale mens wordt aangesproken en deze zijn waarden binnen de organisatie weerspiegeld ziet, hoe groter en effectiever de onderlinge samenwerking en daarmee het succes van de organisatie. De mens wordt op die manier de oplossing in plaats van het probleem.


De auteur geeft middels onderwerpen als visie, leidinggeven, beslissen en uitvoeren, houding en werk en onze beperkende aannames en automatische denkpatronen hierover, zijn visie op de organisatie.

Geen theoretisch betoog, maar een realistische, praktische en heldere boodschap met praktijkvoorbeelden. De nadruk ligt op verbinding: er zijn geen twee levens (een 'werkleven' en het 'echte leven'), er is er slechts één.

Een inspirerend boek dat uitdaagt na te denken over wat er anders kan en moet binnen de eigen organisatie en het eigen leven. Een boek voor iedereen die daar bewust en effectief vorm en inhoud aan wil geven.


Organisatie van binnenuit in de pers


Artikelen (zie ook op Linkedin):

Traits, de echte waarheid onder individuele veranderingWaarom mislukt 50% van onze plannen?

E-mailen
Bellen
Map
Info