Wagenaar Consultancy

Met visie en know-how. Van binnenuit. Meer dan 28 jaar!

Mensenpotentieel


De mens is een verhaal, niet een 'ding'

Ieder mens ís potentieel. Hij is niet gedefinieerd als een vaststaand iets. Hij bestaat niet zozeer uit eigenschappen, maar meer uit vooruitzichten. Voornamelijk die van hemzelf, want hij organiseert zich met verhalen, zijn eigen verhalen. Hij ís eigenlijk het verhaal zelf. Met in eigen script een hoofdrol voor hemzelf én eigen bijrollen. Op zijn best zijn eigen cheerleader, op z'n slechts zijn eigen cipier.
Hij bewandelt open wegen, wanneer hij kan, wil en durft. Hij is klein op sommige momenten. En af en toe groots, totaal onverwacht. 

We kunnen misschien niet alles, maar wat we wel kunnen moeten we steeds weer uitvinden. Afhankelijk van de dingen die het leven ons aanbiedt. Ben ik een held of een lafaard? De tijd en de omstandigheden zullen het me leren.

Een mens is een hoogst veranderend en beweeglijk fenomeen. Niet alleen zien we dat wanneer we foto’s van onszelf bekijken van 5 jaar geleden, maar ook mentaal slaan we voortdurend nieuwe wegen in en onderzoeken we nieuwe uitdagingen.
Dat is de wet van het leven, zou je kunnen zeggen: we zijn geen ‘ding’, maar beweging.

Die beweging is echter niet continu. We hebben ook af en toe de behoefte aan een plot in het verhaal. Een conclusie, een plek waar we even kunnen gaan staan en kunnen vaststellen hoe het verhaal tot nu toe is verlopen ("Twee kinderen, een vrouw en een hond, hoe is dat in hemelsnaam zo ontstaan, het lijkt of ik gisteren 18 was").
Dat vormt de bodem van een natuurlijke reflectie over ons leven wanneer dat een tijdje gebeurd, maar kan soms ook leiden naar het vasthouden van wat we al kennen, tot een innerlijke hardnekkige drang naar hetzelfde. Soms alleen maar door indutten, door gewoonte.
Dan maken we ons, min of meer vrijwillig, tot een vast 'ding'.
Het is beper
kend wanneer we onszelf niet meer toestaan ons verhaal verder te schrijven.

Die vastheid wordt weerstand tegen verandering (en wie heeft daar geen last van af en toe?), of een periode waarin het leven zich steeds lijkt te herhalen of waarin iemand zich gewoon niet 100% levend voelt (en wie ontkomt daar altijd aan?).

Geen enkele vaste aanname is toepasbaar op elke situatie en houdt ook niet voor altijd stand, vandaar dat de kramp op de loer ligt. Dat gebeurt vaak langzaam, stukje bij beetje. We lijken het leven steeds meer aan de buitenkant te leven, de glans raakt eraf. Op bepaalde gebieden verliezen we onze slag- en groeikracht, ons potentieel. We settelen voor ‘Dat kan ik niet’ of ‘Daar hou ik niet van’, zonder dat echt te onderzoeken. We wijzen bepaalde vormen van 'nieuw' af (Muziek, kleding, veranderende gewoonten; we moeten noodzakelijk filteren in nieuwe ervaringen om dit ‘hetzelfde zijn’, overeind te kunnen houden). 

Nog verder en we beginnen steeds meer onze eigen verhalen aan onszelf te vertellen: Over wat wel en niet mogelijk is en hoe het leven in elkaar steekt. Soms krijgen zelfs stokpaardjes en oude koeien de overhand over veulentjes en kalveren in de wei. We zien het direct bij anderen, maar niet gauw bij onszelf.

Deze ‘normale’ beperking van potentieel leidt niet altijd tot grote problemen. We missen alleen de echte finesses en glans in het leven, we hangen aan aannames en ideeën die niet meer actueel en functioneel zijn, krijgen irritaties voor bepaalde collega's (want die laten ons vaak iets zien dat we juist trachten te filteren) en kunnen niet gewoon ontspannen genieten van het huidige moment in onze carrière. We verliezen de vloeibaarheid die we vroeger hadden en voelen ons niet meer vrij.
En dat is toch wel een zware prijs.

Onze expertise bestaat eruit te zorgen dat het verhaal weer een open eind krijgt.

Bij een ieder is er een spanningsveld tussen de eigen aannames en de consequenties die hij daarvan ervaart. En een verschil tussen dat wat hij zegt te willen en het gedrag dat hij laat zien om daar te komen. Wij geven feedback en confronteren en dat is in de meeste gevallen voldoende om weer een gevoel te krijgen meer te stromen en vloeibaar te zijn. Het is een proces dat intensief is.
Soms spannend, vaak leuk en opluchtend, maar altijd leerzaam.

Niet als een geleerd trucje, maar van binnenuit.


 


 

E-mailen
Bellen
Map
Info