Wagenaar Consultancy

Met visie en know-how. Van binnenuit. Meer dan 28 jaar!

‘Het wordt nooit meer als voorheen!’ (Koen Schoors, econoom)

Corona vereist nu leiderschap. Het probleem is niet het virus op zich!

Collectief zitten we in shock en weerstand. De dreiging van dood, onzekerheid, de schrik van fysieke benauwdheid, het niet kunnen zien van geliefden en de angst voor verlies van werk, zet zich om in weerstand: ‘Er is niets aan de hand’, ‘de lock-down was niet nodig geweest’, ‘de economie is voor niets schade toegebracht’. Duidelijke uitingen van weerstand.

Onze inschatting is dat de uitdagingen op mensengebied in organisaties nog gaan komen. Er zijn een aantal trends die we zien en directe aandacht behoeven.

Op 3 niveaus, individueel tot management-niveau, kunnen we organisaties nu hulp bieden voor problemen die variëren in een redelijke tot hoge mate van urgentie en belangrijkheid:  

1. MT-niveau  

‘Er is zoveel gebeurd zowel binnen de organisatie als binnen de referentiestructuur van de werknemer dat er geen kikker meer in de oude wagen springt’. 
Ontwikkel nu vast contouren voor een nieuwe wagen. Het is (ook) een kans. Bediscussieer/bepaal vast welke balans u straks wilt zien in uw organisatie en leer nu al te sturen op de gewenste grenzen. Gebruik deze tijd voor echte veranderingen, wees creatief.

Hulp: Economisch/psychologisch: 1 dagdeel.   

Nieuwe visie vormgeven, concreet stappenplan voor de directe toekomst. Afspraken maken, situaties (her)bekrachtigen.

2. Team  

Waarom ‘onbehandeld thuiswerken’ problemen gaat geven in teams aan het eind van het jaar.  

Voor veel mensen is het ook organisatorisch een nieuwe situatie geweest. Thuiswerkers gaan over hun grenzen en moeten soms worden afgeremd, maar er is (was) ook vrijheid. Die gevoelde veroverde ruimte zal noodzakelijkerwijs weer kleiner worden. Een deel van de werknemers zal zich weer geframed voelen. De verworven vrijheden zullen nu langzaam gereguleerd moeten worden en ingepast in een nieuwe omgeving waarin zinvolheid en verworven vrijheden hand in hand moeten gaan. We horen ook van veel onderhuidse irritatie vanwege het waargenomen ‘makkelijke’ gedrag van een ander (‘Dan had ik me ook wel ziek kunnen melden’). Frustraties en geschonden verwachtingen moeten weer hun plek gaan krijgen. 'Ik werkte thuis en ga de stroperigheid van de organisatie weer in'. ‘Ik moet nu weer luisteren in te lange vergaderingen naar die irritante collega’.  

Tekenen dat het 'mis' gaat? Onverklaarbaar negatief gedrag in het team, cynisch gedrag tegenover anderen, mogelijk verhoogd ziekteverzuim, gevoel van stuurloosheid tegenover gevoeligheid voor opdrachten.

Hulp: Teamonderhoud tot -reparatie: 1 tot 2 dagdelen. 

Herijking van de pijlers: verbondenheid, values, vertrouwen, veerkracht en vaardigheden.

3. Individueel  

We hebben onlangs mensen geholpen die aan de gevolgen van de Corona-tijd lijden. Er blijkt een toenemend aantal individuen die, na de eerste shock, lijden door de hulp die ze gezin en naasten hebben moeten geven i.c.m. hun eigen onzekerheid en een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor het werk. Voor sommigen is het over een grens gegaan.

Deze mensen lijken de vooruitgeschoven posten van een groter wordende golf van mensen die geraakt zijn door deze tijd. Ze lijken nu moeilijk hun draai te vinden binnen de ‘normaler wordende’ werkomgeving. Van onrust- tot aan frustratiegevoelens. 

Issues starten pas nu, na de shockfase, en worden erger wanneer ze ‘ongeadresseerd’ blijven. Bij relatieve ‘versheid’ zijn meestal een of een paar sessies hulp genoeg. De imprints zijn nog niet verhard, de betreffende persoon vindt zijn draai weer en kan optimaal verder.

Tekenen dat het echt mis gaat? Depressie-achtige gevoelens zijn gemakkelijk herkenbaar, maar ook een overdreven positieve instelling kan een indicatie zijn. Ga het gesprek aan en vraag door. Denk eraan, niemand wil een zeurpiet zijn. 

Hulp: Enkele sessies naar behoefte, nooit meer dan 5.  

Erkenning van gevoel van frustratie, nieuwe tools om beter om te leren gaan met onzekerheid en beter leren eigen context te scheppen binnen werkomgeving. 
Leiderschap vereist nu actie!

Meer weten?  

info@wagenaarconsultancy.nl

tel. 038-4549750 of  

het contactformulier

E-mailen
Bellen
Map
Info